بخش پژوهشگر برگزیده چهاردهمین جشنواره، مختص اعضای هیئت علمی و پژوهشگران غیرهیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. توجه داشته باشید که در جشنواره چهاردهم دستاوردهای پژوهشی که در بازه زمانی مهر 1401 تا مهر 1402 منتشر شده اند، دریافت و بررسی می شود .

برای شرکت در این بخش کاربرگ مربوطه را از اینجا دریافت نموده و  به همراه مستندات به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایید.

دبیرخانه جشنواره در ساختمان کتابخانه ملی، معاونت پژوهش و منابع دیجیتال، اتاق 83 واقع شده است. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با تلفن 02181623177 تماس حاصل فرمایید.