به چهاردهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خوش آمدید. لطفا برای ارسال آثار خود ابتدا در سامانه ثبت نام کنید.