نشانی: تهران - بزرگراه حقانی (غرب به شرق) بعد از ایستگاه مترو - بلوار کتابخانه ملی - ساختمان کتابخانه ملی ایران- طبقه اول-  ‌دبیرخانه جشنواره

کدپستی: 1537614111

صندوق پستی: 3693 - 15875

نشانی وبگاه  جشنواره: http://researchfestival.nlai.ir 

پست الکترونیکی: researchfestival.nlai@gmail.com; researchfestival@nlai.ir 

تلفن: ۸۱۶۲۳۱۷۷

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.