سخنرانی ریاست سازمان در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

سخنرانی دکتر فاطمه صدر،معاون پژوهش و منابع دیجیتال ، در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

سخنرانی دکتر سعیده اکبری داریان، دبیر علمی جشنواره، در مراسم اختتامیه جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

سخنرانی دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

کوتاه درباره محورها و مضمون اصلی چهاردهمین جشنواره پژوهش و فناوری از نگاه کمیته علمی جشنواره

کوتاه درباره کمّ و کِیف چهاردهمین جشنواره پژوهش و فناوری از نگاه اعضای کمیته علمی

برگزیدگان جشنواره سیزدهم از تجربه آشنایی، ارسال آثار، تاثیر و حمایت معنوی جشنواره از آثارشان می گویند.

 

 

عکسهای جشنواره