برگزیدگان چهاردهمین جشنواره ملی پژوهش و فناوری

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

 

                                                                                                     

 بخش اول :علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 

طرح پژوهشی           

 

بهروز رسولی (1401). شناسایی و ارزش‌گذاری سنجه‌های سنجش تاثیر پژوهش در ایران. رویا پورنقی، محمد حسن‌زاده، علی‌اصغر حجت‌پناه (ناظران). پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک).

شایسته تقدیر

رساله دکتری         

 

آرزو غمگسار (1402). ارائه الگوی بهینه سازی فرآیند تشکیل علم -گروه در حوزه سرطان‌ها در ایران. لیلا نعمتی‌انارکی(استاد راهنما)، سیروس پناهی (استاد مشاور). دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

برگزیده دوم

مینا محامی‌اسکویی (1402). ارائه الگوی مفهومی شبکه دانش در حوزه بیماری های عفونی در ایران. لیلا نعمتی‌انارکی (استاد راهنما)، سیروس پناهی و شادی اسدزندی (استادان مشاور). دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

 

شایسته تقدیر

پایان نامه کارشناسی ارشد            

 

فاطمه صباغی (1401). تبارشناسی مفهوم تحول دیجیتال با استفاده از فنون مصورسازی مدارک علمی. محمد حسن‌زاده (استاد راهنما)، عاطفه شریف (استاد مشاور. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد.

شایسته تقدیر

زینب صباغی (1401). چارچوب انتشار سرعنوان‌های موضوعی فارسی به عنوان داده‌های پیوندی. عاطفه شریف (استاد راهنما)، فاطمه زندیان (استاد مشاور). دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد.

 

شایسته تقدیر

بخش دوم: علوم آرشیوی

 

 
کتاب  

سجاد نوروزی و اکرم زینلی (1401). سندشناخت (پژوهشنامه سندشناسی اسناد فرش ایران). قم: مجمع ذخائر اسلامی.

 

برگزیده اول

بخش سوم: مطالعات تاریخ معاصر با تأکید بر سندپژوهی و تاریخ شفاهی

 

 
کتاب  

پرستو مظفری (1401). تغییر و تحول نظام آموزش در کردستان اردلان از مشروطه تا انقراض قاجاریه(1304_1285). تهران: شیرازه کتاب ما. 

 

برگزیده دوم

طرح پژوهشی 

 

امین محمدی (1401). نگهداری اسرای عراقی در اردوگاه‌های ایران با رویکرد اسنادی مربوط به کمیته تشخیص و تفکیک و کمیته تبلیغات و روابط عمومی. غلامرضا علاماتی (ناظر). بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

 

برگزیده دوم

بخش چهارم: ایرانشناسی

 
کتاب  

.Hossein Nazari (2022). Representing Post-Revolutionary Iran: Captivity, Neo-Orientalism, and Resistance in Iranian–American Life Writing  

.I. B. Tauris (Bloomsbury Publishing

برگزیده اول

سید محمد طباطبایی (منصور) (1402). کارنامه بهبهان (ناموران ارّجان، کهگیلویه و بهبهان). تهران: کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. 

 

شایسته تقدیر

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

فاطمه ساعدی (1401)/ بررسی تطبیقی نقوش و تکنیک‌های دوخت در هنر بلوچی‌دوزی ایران و پاکستان. مرضیه قاسمی (استاد راهنما)؛ سکینه خاتون محمودی (استاد مشاور. دانشگاه سیستان وبلوچستان، دانشکده هنر

 

شایسته تقدیر

بخش هشتم: قالب ویژه

 

پیشنهاده مصوب پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری

 

محبوبه ربیعی (1402). گسترش مدل مرجع کتابخانه‌ای ایفلا(ال آر ام) در منابع جغرافیایی. زویا آبام (استاد راهنما). شعله ارسطوپور (استاد مشاور). دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.

شایسته تقدیر

بخش نهم : پژوهشگر برگزیده عضو هیئت علمی سازمان

 

دکتر زینب پاپی

 

بخش دهم : پژوهشگر برگزیده غیر هیئت علمی سازمان

 

دکتر علی صادق زاده وایقان