برای ارسال اثر برای جشنواره؛ روی عنوان جشنواره کلیک کنید
عنوان جشنواره
6. پیشنهاده مصوب پایان نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری
توضیحات

در ارسال اثر به جشنواره توجه به نکات زیر ضروری است:

  1.  جشنواره آثاری که در بازه زمانی مهر 1401 تا مهر 1402 تصویب شده اند، را دریافت و برررسی می کند.
  2. برای ارسال اصل اثر، به منظور داوری دو سو ناشناس، لطفا علاوه بر اصل اثر، فایل بدون نام پدیدآور(ان) را نیز ارسال فرمایید. 
  3. لطفا فایل های تکمیلی را برای جشنواره ارسال کنید:
    • نامه تصویب پیشنهاده پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری 
آخرین مهلت ارسال آثار 1402-09-18
تاریخ اعلام نتایج 1402-10-18