نشست معرفی و بررسی «کتاب‌های درسی دانشگاهی درباره فلسطین - رژیم اشغالگر قدس: سیاست‌های آموزش و دانش در غرب» برگزار شد
25 آبان 1402
نشست معرفی و بررسی «کتاب‌های درسی دانشگاهی درباره فلسطین - رژیم اشغالگر قدس: سیاست‌های آموزش و دانش در غرب» برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، نشست معرفی و بررسی «کتاب‌های درسی دانشگاهی درباره فلسطین - رژیم اشغالگر قدس: سیاست‌های آموزش و دانش در غرب» با حضور علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، فاطمه صدر معاون پژوهش و منابع دیجیتال، سیدهادی موسوی سرپرست معاونت اسناد ملّی و علی عاشورلو مشاور رئیس سازمان و برخی از  اعضای هیات علمی این سازمان و جمعی از پژوهشگران و محققان جوان و اصحاب رسانه در محل اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران برگزار شد. در این نشست تخصصی، علی کالیراد رئیس پژوهشکده اسناد سازمان، سیدحامد موسوی دانشیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، الهام کدخدایی استادیار گروه غرب آسیا دانشگاه تهران و سیدهادی برهانی مولف کتاب و استادیار گروه غرب آسیای دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران به ارائه دیدگاه و سخنرانی پرداختند.