با حمایت از اثر برگزیده سیزدهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری سازمان؛ بررسی رساله دکتری «سیر تحول و دوره‌بندی مکتوبات فارسی در باب موسیقی ایرانی»
14 آذر 1402
با حمایت از اثر برگزیده سیزدهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری سازمان؛ بررسی رساله دکتری «سیر تحول و دوره‌بندی مکتوبات فارسی در باب موسیقی ایرانی»

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران،این رساله دکتری که در مهر 1400 در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده است، با هدف نگارش تاریخ ادبیات موسیقیایی فارسی در دوره «گذار» موسیقی ایران از مرحله قدیم به جدید از قرن دهم تا میانه سده سیزدهم (مصادف با عصر سلطنت سلسله صفوی بر ایران‌زمین) انجام شده است. این پژوهش با توصیف و تحلیل مکتوبات منثور و منظوم فارسی در باب موسیقی که در انواع مختلف ادبی نوشته شده اند، به دنبال پاسخ به این سئوالات است: چگونه می‌توان مکتوبات موسیقیایی دوره گذار را بر پایه ویژگی‌های ادبی، فکری و موسیقیایی دسته‌بندی و دوره‌‌‌‌‌بندی کرد؟ ویژگی‌های عمده و گرایش‌های شاخص آثار در هریک از این دسته‌ها و دوره‌ها چیست؟ دلیل توجه به برخی مقولات و موضوعات خاص و بی‌توجهی به بعضی دیگر از آنها در این آثار چیست؟ مقایسه محتوای آثار دوره گذار با دوره های پیشین چه نتایجی بدست می ‌دهد؟ عقلانیت و گفتمان غالب در نگارش آثار دوره گذار چیست و چه دلایلی می توان برای آن در نظر گرفت و چه عواملی به جز عوامل موسیقیایی، نقشی عمده در تغییر و تحولات ادبیات موسیقیایی ایفا کرده اند؟

سلطان‌دوست برای شناسایی آثار موسیقیایی این دوره ها، فهرست‌های نسخه‌های خطی درباره موسیقی محمدتقی مسعودیه و محمدتقی دانش‌پژوه را مبنای تحقیق قرار داده است و مجموعا 26 نسخه‌خطی را از لحاظ اطلاعات کتابشناختی شامل: مولف اثر، تاریخ دقیق یا تقریبی تألیف آن، حامی/مخاطب اثر، نسخه‌ها و مشخصات آن بررسی وتحلیل کرده است.

جزئیات خبر در وبسایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران