تازه ترین جلسه های کمیته علمی جشنواره ملّی پژوهش و فناوری برگزار شد
27 آذر 1402
تازه ترین جلسه های کمیته علمی جشنواره ملّی پژوهش و فناوری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملّی ایران، اعضای کمیته علمی چهاردهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در تازه‌ترین جلسات خود، آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره در قالب‌های کتاب، پایان‌نامه در مقطع کارشناسی‎‌ارشد و رساله‌های دکتری را بررسی کرده‌اند و این آثار پس از انتخاب داوران در فرایند داوری قرار گرفته‌اند.

در جلسات برگزار شده در روزهای 14 و 21 آذر، تعداد 50 کتاب تالیفی یا تصنیفی، 16 کتاب تاریخ شفاهی، 24 رساله دکتری و 24 پایان‌نامه کارشناسی ارشد، بررسی شد.

تطابق آثار با محورهای تخصصی علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی، علوم‌آرشیوی و حفاظت و نگهداری، و همچنین تطابق آثار با محورهای تخصصی مطالعات تاریخ معاصر با تأکید بر سندپژوهی، تاریخ شفاهی، نسخه‌شناسی و نسخه‌پژوهی، ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی در ششمین و هفتمین جلسه کمیته علمی مورد بررسی قرار گرفت و برای هر اثر، دو داور تعیین شد.

جزئیات خبر در وبسایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران